Inschrijven als nieuwe leerling bij Dansschool De Rijk in Nieuwegein...

 
 
Aanhef
Gegevens heer
Achternaam heer
Tussenvoegsels
Voornaam heer
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel Telefoonnummer
Geboortedatum * * Zelf aanpassen
Eerste E-mail (contact) adres
Op dit e-mailadres adres ontvangt u alle correspondentie, facturen en Nieuwsbrieven van Dansschool De Rijk. (Dit e-mail adres mag ook het e-mailadres van de dame zijn. Vul dan bij 2e e-mail adres het e-mail adres van de heer in.)
Eerste E-mail adres
Gegevens Dame
Achternaam dame
Tussenvoegsels
Voornaam dame
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel Telefoonnummer
Geboortedatum * * Zelf aanpassen
Tweede E-mail adres
Cursusjaar, lesdag en tijd
Kijk voor de lesdagen,tijden en mogelijk aantal lessen die bij uw cursusjaar horen in het lesrooster.
Danscursus
Aantal lessen
Club (dag en tijd)
Betaalwijze
Ondergetekende schrijft zich in voor bovengenoemde cursus, gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden, en verplicht zich de volledige cursus te betalen.
 
Bij 'per factuur' ontvangt u omstreeks de eerste les van de cursus per e-mail een digitaal factuur. Deze dient u binnen 7 dagen na ontvangst te hebben voldaan. U hoeft dan geen machtiging gegevens in te vullen.
Bij 'per machtiging' dient u alle gegevens en het aantal termijnen in te vullen. U ontvangt ook hier een factuur van, waarin ook staat wanneer de termijnen worden afgeschreven.
 
Betaling per factuur (binnen 7 dagen na ontvangst)
Betaling per onderstaande machtiging
Akkoord gekozen betaalwijze op
Machtiging
Ondergetekende rekeninghouder machtigt Dansschool De Rijk incassant ID: NL19ZZZ629088710000 met IBAN: NL75 RABO 0302 6339 52 om na de eerste les het bedrag aan lesgeld te incasseren in onderstaand aantal termijnen en rekeningnummer. Indien incasseren op betreffende datum niet mogelijk is, ontvangt onderstaande rekeninghouder een factuur, welke binnen 7 dagen dient te worden voldaan.
 
Aantal termijnen
IBAN
Naam rekeninghouder
Woonplaats rekeninghouder
Machtiging ondertekend op
 
Controleren en verzenden
Controleer uw bovenstaande gegevens alvorens dit formulier te verzenden.
Met deze inschrijving verplicht u zicht u zich het volledige lesgeld te betalen, geeft u aan onze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.
Er vindt in geen geval resitutie van het lesgeld plaats. Op al onze transacties zijn onze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de KvK Utrecht.
 

   © Copyright 2017, J4Dnl. Alle rechten voorbehouden aan Dansschool De Rijk