Inschrijven als nieuwe leerling bij Dansschool De Rijk in Nieuwegein...

 
 
Aanhef
Gegevens contactpersoon
Achternaam contactpersoon
Tussenvoegsels
Voornaam contactpersoon
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel Telefoonnummer
Geboortedatum * * Zelf aanpassen
Eerste E-mail (contact) adres
Op dit e-mailadres adres ontvangt u alle correspondentie, facturen en Nieuwsbrieven van Dansschool De Rijk. (Dit e-mail adres mag ook het e-mailadres van de (dans-)partner zijn. Vul dan bij 2e e-mail adres het e-mail adres van de contactpersoon in.)
Eerste E-mail adres
Gegevens (dans-)partner
Achternaam (dans-)partner
Tussenvoegsels
Voornaam (dans-)partner
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel Telefoonnummer
Geboortedatum * * Zelf aanpassen
Tweede E-mail adres
Cursusjaar, lesdag en tijd
Kijk voor de lesdagen,tijden en mogelijk aantal lessen die bij uw cursusjaar horen in het lesrooster.
Danscursus
Aantal lessen
Club (dag en tijd)
Betaalwijze
Ondergetekende schrijft zich in voor bovengenoemde cursus, gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden, en verplicht zich de volledige cursus te betalen.
 
Bij 'per factuur' ontvangt u omstreeks de eerste les van de cursus per e-mail een digitaal factuur. Deze dient u binnen 7 dagen na ontvangst te hebben voldaan. U hoeft dan geen machtiging gegevens in te vullen.
Bij 'per machtiging' dient u alle gegevens en het aantal termijnen in te vullen. U ontvangt ook hier een factuur van, waarin ook staat wanneer de termijnen worden afgeschreven.
 
Betaling per onderstaande machtiging
Betaling per factuur (binnen 7 dagen na ontvangst)
Akkoord gekozen betaalwijze op
Machtiging
Ondergetekende rekeninghouder machtigt Dansschool De Rijk incassant ID: NL19ZZZ629088710000 met IBAN: NL75 RABO 0302 6339 52 om na de eerste les het bedrag aan lesgeld te incasseren in onderstaand aantal termijnen en rekeningnummer. Indien incasseren op betreffende datum niet mogelijk is, ontvangt onderstaande rekeninghouder een factuur, welke binnen 7 dagen dient te worden voldaan.
 
Aantal termijnen
IBAN
Naam rekeninghouder
Woonplaats rekeninghouder
Machtiging ondertekend op
 
Betalingsovereenkomst
Met deze inschrijving gaat u een betalingsovereenkomst aan waarbij u zich verplicht het volledige lesgeld te betalen. U geeft aan onze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en kennis heeft genomen van onze privacy en cookies beleid. Er vindt in geen geval resitutie van het lesgeld plaats. Op al onze transacties zijn onze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de KvK Utrecht.
 
Betalingsovereenkomst Ik ga hiermee akkoord.
Hoe heeft u Dansschool De Rijk gevonden?
Dansschool De Rijk is erg benieuwd hoe u de dansschool heeft gevonden. Met deze informatie kunnen wij beoordelen waar wij meer aandacht kunnen besteden om aan stijldansen in Midden Nederland meer bekendheid te geven.
via familie of kennissen
via huidige leerlingen
via social media (Facebook, Instagram e.d.)
via google of andere zoekmachine
via advertentie (o.a. Vrijetijdkrant)

anders, nl.:


Controleren en veilig verzenden
Controleer eerst de bovenstaande ingevulde gegevens, vink daarna het vakje 'ik ben geen robot' aan om uw inschrijfformulier veilig te kunnen verzenden. Na inschrijven ontvangt u direct een bevestiging per e-mail. Geen e-mail ontvangen? Controleer eerst uw spam-box!
 
 

   © Copyright 2017, J4Dnl. Alle rechten voorbehouden aan Dansschool De Rijk